Başkan'dan

Değerli meslektaşlarım,

1986 yılında Türk Eczacıları Vakfı ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı tarafından eczanelerin modern kalitede sağlık hizmeti verecek gereçlere sahip olması ve eczane eczacılarını üretime özendirmek gayesiyle yola çıkmış Eczane Gereçleri Anonim Şirketi (EGAŞ) Türk Eczacıları Birliği’nin iştirakleri arasında ilk göz ağrımızdır. Daha ortada hiçbir iştirakimiz yokken EGAŞ kurulmuştur. 

Eczanelerimizin vereceği sağlık hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesinin yanı sıra, meslektaşlarımızın ekonomik yönden güçlenmesi ve eczanelerin sağlık merkezi olarak kurumsallaşmasını sağlamak kurulduğu günden bu yana EGAŞ’ın en önemli ilkelerinden birisi olmuştur. 

Meslektaşlarımıza kimyasaldan ıtriyat ürünlerine, sarf malzemelerinden medikal ürünlere, produi ve laboratuvar malzemesi tedarikinden eczane tasarımına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan EGAŞ, eczacılarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için her daim günceli yakalama çabası içerisinde geleceğe uzanıyor. Bu doğrultuda ürün gamını her geçen gün genişletip çeşitlendirirken Eczacı Odalarımız ile daha yakın işbirliği içerisinde kurumsal yapısını yeniliyor. EGAŞ bünyesinde yeni faaliyete geçirdiğimiz Eczacı Odaları Temsilciliği ile hizmetlerimizi ülke sathına yaymak, daha çok meslektaşımıza ulaşmak çabası içerisindeyiz. Diğer yandan EGAŞ, eczacılığın alamet-i farikası olan majistral ürünleri kaliteden ödün vermeden her eczanemize ulaştırmak için bir diğer iştirakimiz olan Novagenix ile işbirliğini güçlendiriyor.  

EGAŞ şimdi kuruluş felsefesinin izini sürerek yeni bir atılım döneminin içerisine giriyor. Bu bakımdan eczacının araç, gereç, hammadde ve bilgi yönünden en büyük desteklerinden biri olan özvarlığımız EGAŞ’a sahip çıkmak kendi geleceğimize sahip çıkmak demektir. 

EGAŞ, 35 yılı aşkın süredir eczacının hep yanında, yanında olmaya devam edecek… 


Ecz. İhsan Orkun YILMAZ

EGAŞ Yönetim Kurulu Başkanı